ویدیو آپارات - شرکت ساراب صنعت پژوه

ویدیو های آپارات ساراب صنعت پژوه

طراحی و ساخت تانک ضربه گیر مایل 18متر مکعبی 11بار

اثر مخرب ناشی از ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب

طراحی و ساخت انواع مخازن و تجهیزات هیدرومکانیکال آب و فاضلاب 

معرفی شرکت “ساراب صنعت پژوه” طراح و سازنده تجهیزات آب و فاضلاب

طراحی و ساخت تانک ضربه گیر