منوی دسته بندی

مهندسی و مدیریت پروژه های EPC

حدود خدمات مهندسی و مدیریت پروژه های EPC و شرح وظايف مهندسين مشاور براي انجام کلیه فعالیتهای كه با هماهنگي هاي لازم با كارفرما و اخذ نقطه نظرات در مراحل…

خدمات فنی، مهندسی و مدیریت پروژه

شرکت ساراب صنعت پژوه با بهره گیری تیم مجرب خود آماده انجام خدمات فنی، مهندسی و مدیریت پروژه در زمینه های مختلف می باشد.