منوی دسته بندی

طراحی مخزن تحت فشار

شرکت ساراب صنعت پژوه قادر به طراحی، تهیه دیتاشیت، انجام محاسبات ضخامت، نازل ها، طراحی پایه، تهیه نقشه های ساخت مخازن تحت فشار میباشد.

مخازن حذف بو تصفیه خانه های فاضلاب

مخزن حذف بو نامطبوع تصفیه خانه فاضلاب یک تکنولوژی جدید در ایران می باشد که شرکت ساراب صنعت پژوه قادر به اجرای آن به صورت دانش بنیان می باش.

سطح سنج مغناطیسی

سطح سنج مغناطیسی یا لول گیج مغناطیسی کاربرد بسیار گسترده و مهم در صنایع مختلفی نظیر نفت و گاز، آب و فاضلاب، صنایع معدنی، انواع مخازن، مبدل ها، دیگ های بخار و … دارد.