منوی دسته بندی

طراحی مخزن ضربه گیر (تانک ضربه گیر)

طراحی تانک ضربه گیر شامل بخش های مختلفی از جمله طراحی مناسب ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، محاسبات هیدرولیکی، محاسبات ضربه قوچ، محاسبات مکانیکال و الکتریکال و سیویل، مطالعات وضعیت آب و هوا، کیفیت آب و … به شرح ذیل می­باشد.

مخازن ضربه گیر اتمسفریک

الف- مخزن ضربه گیر یک طرفه (One Way Surge Tank) مخازن اتمسفریک ضربه گیر یک طرفه براي جلوگيري از فشارهاي نامطلوب منفی به كار مي‌روند و در هنگام كم شدن…

مخزن ضربه گیر تحت فشار (Airchamber)

مخزن ضربه گیر تحت فشار یا تانک ضربه گیر (Airchamber) یا سرج تانک یکی از تجهیزات مقابله با ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ یا خطوط انتقال میباشد.