منوی دسته بندی

طراحی مخزن ضربه گیر (تانک ضربه گیر)

طراحی تانک ضربه گیر شامل بخش های مختلفی از جمله طراحی مناسب ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، محاسبات هیدرولیکی، محاسبات ضربه قوچ، محاسبات مکانیکال و الکتریکال و سیویل، مطالعات وضعیت آب و هوا، کیفیت آب و … به شرح ذیل می­باشد.