منوی دسته بندی

مخازن ضربه گیر (سرج تانک)

مخازن ضربه گیر (سرج تانک) با توجه به طراحی و کاربرد آن ها به دو گروه اصلی مخازن ضربه گیر تحت فشار و اتمسفریک تقسیم می شوند.

تجهیزات جانبی مخازن ضربه گیر تحت فشار

اهمیت طراحی و ساخت تجهیزات جانبی مخازن ضربه گیر تحت فشار (سرج تانک) کمتر از انجام محاسبات ضربه قوچ نبوده و بایستی با تحلیل نتایج محاسبات ضربه قوچ، طراحی مکانیکال مخزن، شرایط پروژه، فلسفه کنترل پکیج مخزن آنتی سرج، شرایط بازار و… طراحی و اجرا گردند زیرا عملکرد صحیح سرج تانک وابسته به عملکرد مناسب و هماهنگ تجهیزات جانبی سرج می­باشد.

مخازن ضربه گیر اتمسفریک

الف- مخزن ضربه گیر یک طرفه (One Way Surge Tank) مخازن اتمسفریک ضربه گیر یک طرفه براي جلوگيري از فشارهاي نامطلوب منفی به كار مي‌روند و در هنگام كم شدن…

مخزن ضربه گیر تحت فشار (Airchamber)

مخزن ضربه گیر تحت فشار (Airchamber) یا سرج تانک یکی از تجهیزات مقابله با ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ یا خطوط انتقال میباشد.