منوی دسته بندی

طراحی مخزن ضربه گیر (تانک ضربه گیر)

طراحی تانک ضربه گیر شامل بخش های مختلفی از جمله طراحی مناسب ایستگاه پمپاژ و خط انتقال، محاسبات هیدرولیکی، محاسبات ضربه قوچ، محاسبات مکانیکال و الکتریکال و سیویل، مطالعات وضعیت آب و هوا، کیفیت آب و … به شرح ذیل می­باشد.

مخازن ضربه گیر (سرج تانک)

مخازن ضربه گیر (سرج تانک) با توجه به طراحی و کاربرد آن ها به دو گروه اصلی مخازن ضربه گیر تحت فشار و اتمسفریک تقسیم می شوند.

مخازن ضربه گیر اتمسفریک

الف- مخزن ضربه گیر یک طرفه (One Way Surge Tank) مخازن اتمسفریک ضربه گیر یک طرفه براي جلوگيري از فشارهاي نامطلوب منفی به كار مي‌روند و در هنگام كم شدن…