• ادامه مطلب

  تانک ضربه گیر اتمسفریک دو طرفه

  تانک ضربه گیر تحت فشار (Air Chamber)

  تانک ضربه گیر تحت فشار (Air Chamber) یکی از انواع تانک‌های ضربه گیر می‌باشد که جهت مقابله با فشار‌های مثبت مخرب (Up surge) و فشار‌های منفی مخرب (Down surge) یا پدیده مخرب ضربه قوچ در کلیه خطوط انتقال آب یا پمپاژ میباشد.

 • ادامه مطلب

  تانک ضربه گیر اتمسفریک یک­طرفه

  تانک ضربه گیر تحت فشار (Air Chamber)

  تانک ضربه گیر تحت فشار (Air Chamber) یکی از انواع تانک‌های ضربه گیر می‌باشد که جهت مقابله با فشار‌های مثبت مخرب (Up surge) و فشار‌های منفی مخرب (Down surge) یا پدیده مخرب ضربه قوچ در کلیه خطوط انتقال آب یا پمپاژ میباشد.

 • ادامه مطلب

  پل ته نشینی

  تانک ضربه گیر تحت فشار (Air Chamber)

  تانک ضربه گیر تحت فشار (Air Chamber) یکی از انواع تانک‌های ضربه گیر می‌باشد که جهت مقابله با فشار‌های مثبت مخرب (Up surge) و فشار‌های منفی مخرب (Down surge) یا پدیده مخرب ضربه قوچ در کلیه خطوط انتقال آب یا پمپاژ میباشد.

 • ادامه مطلب

  پدل پایپ

  فیلتر شنی (Sand Filter)

  فیلتر شنی یا فیلتر آب شنی یا Sand Filter از ماسه یا همان سیلیس برای فیلتر کردن آب استفاده می کند. آبی که باید تصفیه شود به آرامی از طریق شن و ماسه فیلتر شنی فرو می‌رود و ذرات کثیفی آب را در منافذ ریز سیلیس باقی می‌گذارد.

 • ادامه مطلب

  آشغالگیر

  فیلتر شنی (Sand Filter)

  فیلتر شنی یا فیلتر آب شنی یا Sand Filter از ماسه یا همان سیلیس برای فیلتر کردن آب استفاده می کند. آبی که باید تصفیه شود به آرامی از طریق شن و ماسه فیلتر شنی فرو می‌رود و ذرات کثیفی آب را در منافذ ریز سیلیس باقی می‌گذارد.

 • ادامه مطلب

  تانک ضربه گیر

  تانک ضربه گیر یا سرج تانک (Surge Tank)

  تانک ضربه گیر (سرج تانک) یکی از راه مقابله با پدیده مخرب ضربه قوج در در کلیه خطوط انتقال آب اعم از خط انتقال ثقلی یا پمپاژ میباشد. تانک‌های ضرربه گیر بر اساس عملکرد آن ها به دو دسته اصلی تانک‌های ضربه گیر تحت فشار (Air Chamber) یا تانک‌های ضربه گیر اتمسفریک (Atmospheric Surge Tank) تقسیم می‌شوند. جهت درک بهتر نحوه عملکرد تانک ضربه است ابتدا با مفهوم ضربه قوچ یا ضربه آبی (Water Hammer) آشنا می‌شویم.