• تهران، سازمان آب، کوچه صادقی نیا، پلاک 14

تصفیه خانه آب و فاضلاب

تجهیزات ایستگاه پمپاژ

 • پکیج ایستگاه پمپاژ
 • پایپ ساپورت
 • تجهیزات الکتریکال
 • اسپول
 • مایتر

تانک ضربه گیر

 • تانک ضربه گیر تحت فشار
 • تجهیزات جانبی تانک ضربه گیر
 • تانک ضربه گیر اتمسفریک یک طرفه
 • تانک ضربه گیر اتمسفریک دو طرفه
 • نصب و راه اندازی و بهره برداری تانک ضربه گیر

انواع مخزن

 • مخزن تحت فشار
 • مخزن استیل
 • مخزن آلومینیومی
 • مخزن اتمسفریک
 • مخزن آب
 • اسکرابر
 • مخزن کمپرسور
 • مبدل حرارتی

انواع سازه فلزی

 • سازه های فلزی ساختمانی
 • وال پست