منوی دسته بندی

مخازن ضربه گیر (سرج تانک)

۱- مخزن ضربه گیر تحت فشار (Airchamber)

 

 

۲- مخازن ضربه گیر اتمسفریک

 

 

الف- مخزن ضربه گیر یک طرفه (One Way Surge Tank)
ب- مخزن ضربه گیر دوطرفه (Two Way Surge Tank)

photo ۲۰۲۱ ۱۲ ۱۶ ۱۳ ۳۲ ۲۲ - مخازن ضربه گیر (سرج تانک)

نظرات بسته شده است.