منوی دسته بندی

مشخصات عمومی

نام شرکت: شرکت مهندسی ساراب
نوع شركت: خصوصی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۵۲۶۷

مدیر عامل و سهامداران:

  • سارا فراهانی: مدیر عامل- کارشناس مهندسی صنایع
  • علی رحیمی: رئیس هیئت مدیره- کارشناس مهندسی مکانیک
  • مهدی رحیمی: عضو هیئت مدیره- کارشناس مهندسی مکانیک