برگزاری جلسه کارگروه نظارت (۱۰ اسفند ۱۴۰۲) - شرکت ساراب صنعت پژوه

برگزاری جلسه کارگروه نظارت (۱۰ اسفند ۱۴۰۲)

برگزاری جلسه کارگروه نظارت (۱۰ اسفند ۱۴۰۲)

برگزاری جلسه کارگروه نظارت (۱۰ اسفند ۱۴۰۲)

در این جلسه که آخرین جلسه کارگروه نظارت در سال ۱۴۰۲ محسوب می شد، ابتدا مدیر محترم امور منابع انسانی، جناب آقای تاج الدینی در ارتباط با موضوعات مرتبط با اختلال ایجاد شده در شبکه فن آوری اطلاعات و رایانه های شرکت و آخرین اقدامات انجام شده برای پاکسازی و راه اندازی متکی بر امنیت شبکه، توضیحاتی را به حاضرین ارائه کردند. علاوه بر این به امکانات در دسترس کاربران، بعد از راه اندازی اتوماسیون اداری، پرداختند و سپس پاسخگوی پرسش های مطروحه توسط همکاران شدند.
در ادامه مدیر عامل محترم، جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار و مدیران محترم مناطق مختلف نظارتی، شامل آقایان مهندسین موسویان، داودیان، جاری و بهفر، که در جلسه حضور فیزیکی داشتند و آقایان مهندسین پارسائیان و کریم زاده، که ارتباط ویدئو کنفرانسی داشتند،  در ارتباط با پروژه ها و شرایط مالی پروژه های مناطق مدیریتی نظارتی تبادل نظر کردند. مدیر محترم مالی، جناب آقای آراسته نیز در ارتباط با آخرین وضعیت دریافتی ها و پرداختی های پروژه های نظارتی، با مدیران مناطق نظارتی، به گفتگو و تبادل اطلاعات پرداختند و در ارتباط با مشکلات مختلف حوزه مالی، اظهار نظرهای مختلف، مطرح و در باره راهکارهای رفع آنها بحث و گفتگو شد.
این جلسه ۵ ساعته که از ساعت ۹ صبح شروع شده بود در ساعت ۱۴ به پایان رسید.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.